Ποιοί είμαστε και τι κάνουμε

Η Rontis είναι μία ελβετική πολυεθνική ιατροφαρμακευτική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1986 από μία ομάδα διακεκριμένων επαγγελματιών με μακρά εμπειρία στον ευρύτερο τομέα της υγείας. Όραμά της να παρέχει τις πλέον καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις, αποβλέποντας στην κατάκτηση ηγετικού ρόλου στην παγκόσμια ιατροφαρμακευτική αγορά.

Στα πρώτα της βήματα, η εταιρεία συνεργάστηκε στενά με διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστές παραγωγής ιατρικών συσκευών προκειμένου να διανείμει τα προϊόντα τους και να παρουσιάσει στην αγορά τις τεχνολογίες τους, σε αγορές οι οποίες στερούνταν κατάλληλης τεχνογνωσίας, αποτελεσματικής αποθήκευσης και διανομής. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Rontis αποφάσισε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της από τη διανομή στην εσωτερική παραγωγή ιατρικών συσκευών.

Στα πλαίσια αυτά, επένδυσε δεόντως σε δύο εργοστάσια παραγωγής και κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργήσει εμπορικό όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο με την καινοτομία και την αξιοπιστία. Η είσοδος στην αγορά της Βρεφικής Διατροφής και των Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας υπήρξε ορόσημο στην επεκτατική δραστηριότητα της εταιρείας θέτοντας τα θεμέλια για την παραγωγή προϊόντων βρεφικής και παιδικής διατροφής, καθώς και δερμοκαλλυντικών προϊόντων.

Η Rontis Corporation πρόσφατα έλαβε μια ακόμη απόφαση – κλειδί για την επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας στον φαρμακευτικό τομέα, επενδύοντας 25 εκατομμύρια ευρώ στην ίδρυση ενός υπερσύγχρονου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα.

Το όραμα μας

Το όραμα της εταιρείας μας είναι η επέκτασή της καθώς και η κατάκτηση εξέχουσας θέσης στην ιατροφαρμακευτική βιομηχανία παγκοσμίως, με τον σχεδιασμό και τη διανομή των πλέον καινοτόμων και αξιόπιστων προϊόντων και λύσεων σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Στη Rontis έχουμε την αξίωση να αναπτύξουμε τον οργανισμό μας, ώστε να καταστεί συνώνυμο της ποιοτικής περίθαλψης. Απώτερος στόχος είναι να αποτελέσουμε τον βέλτιστο προμηθευτή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε κάθε τμήμα της παγκόσμιας αγοράς με το οποίο συνδεόμαστε άμεσα. Ως εκ τούτου, ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες προσδοκίες για πρόσβαση σε ταχεία, καινοτόμο και εξίσου οικονομική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιπροσθέτως, μέσω των δραστηριοτήτων μας, είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες, ώστε να γίνουμε εργοδότες επιλογής. Τέλος, καθώς η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της προσφοράς, επιδεικνύουμε με τη σειρά μας αφοσίωση στην παγκόσμια κοινότητα με τη συνεισφορά μας σε αυτήν μέσω ποικίλων κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

Η αποστολή μας

Σε απόλυτη συνάρτηση με τη φιλοσοφία μας που βασίζεται στο τρίπτυχο Καινοτομία, Ποιότητα και Εξυπηρέτηση, αποστολή μας είναι η προσφορά καινοτόμων λύσεων στους επαγγελματίες υγείας, όπως επίσης και στο ευρύ κοινό, για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών. Η Rontis, με τη δυναμική της παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα των κλάδων της υγείας, στοχεύει στη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή και την προσφορά βέλτιστων λύσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται: Ιατρικές Συσκευές, Φαρμακευτικά, Βρεφική και Παιδική Διατροφή, Καταναλωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Υγείας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

H Rontis είναι ένας οργανισμός που έχει ως στόχο την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών. Η εταιρεία επενδύει αδιάλειπτα στον ανθρώπινο παράγοντα, που αποτελεί τον πυρήνα της, με προσωπικό που ανέρχεται στους 650 υπαλλήλους. Η κατάρτιση, η γνώση, η εργατικότητα, η υπευθυνότητα και ο ζήλος για την υγεία αποτελούν στοιχεία-κλειδιά, προκειμένου ο οργανισμός μας να αποτελέσει τον πρώτιστο προμηθευτή καινοτόμων λύσεων και προϊόντων. Ο οργανισμός μας είναι εξ ολοκλήρου αφοσιωμένος στον τομέα της υγείας, καθώς η προθυμία για κοινωνική προσφορά αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του. 

Εξυπηρετώντας τον Ιατρικό Κλάδο – Συνεργασίες

Η Rontis Hellas έχει καταφέρει να δομήσει μακροχρόνιες συνεργασίες στον τομέα των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων μέσω ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών που προσφέρει και προσαρμόζει στις ανάγκες των πελατών της. Η Rontis Hellas απαρτίζεται από άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο επιστημονικά και τεχνικά προσωπικό, τμήματα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.

περισσότερα
Vitatron
EndoChoise
Gengigel
Given Imaging
Mediglobe
Purple Surgical
Stryker
Terumo-BCT

Η Φιλοσοφία μας

Ποιότητα, Καινοτομία και Εξυπηρέτηση

Η φιλοσοφία μας είναι η κάλυψη των αναγκών των ευπαθών ομάδων, βασιζόμενη στον σχεδιασμό και την καινοτομία των επαγγελματιών υγείας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, είμαστε αφοσιωμένοι στην παραγωγή προϊόντων με κοινό μέλημα και στόχο τον επαγγελματία υγείας. Η φιλοσοφία μας περιλαμβάνει το τρίπτυχο Ποιότητα–Καινοτομία-Εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση, προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα, ταχεία ανταπόκριση και δημιουργική ευελιξία, τα οποία και αποτελούν στοιχεία-κλειδιά προκειμένου να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Ποιότητα

Έχοντας υιοθετήσει αποτελεσματικές διαδικασίες ποιότητας, η Rontis συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς της EU-GMP, αρχές που είναι αναγκαίο να τηρούνται κατά την παραγωγή.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει επιτυχώς ελεγχθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και από πελάτες σε όλο τον κόσμο, ενώ με εσωτερικές διαδικασίες οι μέθοδοί μας επιθεωρούνται ώστε να εξασφαλίσουμε πιστοποιημένη ποιότητα και να ανταποκριθούμε σε πάσα προσδοκία. Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται διαρκώς προκειμένου να είναι ενήμερο με τους τελευταίους κανονισμούς και οδηγίες.

Η δραστηριότητα και η υπευθυνότητα αποτελούν απώτερο στόχο της εταιρείας μας, με την εύρεση λύσεων και υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας και συμμορφωμένες απόλυτα με τα κριτήρια υψηλής ποιότητας που τίθενται κάθε φορά.

Η υπευθυνότητα και η ακεραιότητα αποτελούν στοιχεία-κλειδιά  που χαρακτηρίζουν την εταιρεία μας σε όλους τους τομείς, από την έρευνα και την ανάπτυξη, την αποδοτικότητα και τη μεθοδικότητα, έως τη σταθερή και αναμφίβολη αξία των προγραμμάτων που θέτουμε σε λειτουργία. Αφοσιωμένοι στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέρουμε μία νέα, ευρεία σειρά επιλογών στον απαιτητικό επαγγελματία υγείας αλλά και τον συνάνθρωπο. Η ποιότητα αποτελεί δέσμευση για μας.

Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται σύμφωνα με:

  • Medical Device Directive 93/42/EEC
  • SOR/98-282 Canadian Medical Devices Regulations (CMDR)
  • KFDA Stds for Manufacture and Quality Mgt of Medical Device (GMP)
  • Codex Standards for Foods for Special Dietary Uses

Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από τους ακόλουθους φορείς και οργανισμούς:

  • EN ISO 9001:2008 Quality Management System
  • EN ISO 13485:2012 QMS for Medical Devices
  • CAN/CSA ISO 13485 QMS for Medical Devices
  • TAIWAN EN ISO 13485 QMS for Medical Devices
  • European Union Guideline to GMP