Το Σύστημα Αναθεώρησης Ισχίου Restoration Modular συνδυάζει τον επιτυχημένο σχεδιασμό με την τελευταία τεχνολογία για να συμβάλει στην λύση των πολλαπλών προκλήσεων που παρουσιάζονται σε ένα χειρουργείο αναθεώρησης ισχίου. Το σύστημα Restoration Modular έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μεγάλη ποικιλία από κεντρικά και περιφερικά στελέχη, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή καθήλωση των εμφυτευμάτων, στην αποκατάσταση της τάσης των μαλακών μορίων και στην αποκατάσταση του μήκους του σκέλους. Το σύστημα Restoration Modular βοηθάει το χειρουργό δίνοντάς του τη δυνατότητα να εφαρμόσει διάφορες τεχνικές καθήλωσης, ανάλογα με την προτίμησή του και τις ανάγκες του ασθενούς, επιτρέποντας να επιλέξει από μία ευρεία γκάμα στελεχών έτσι ώστε να αποκαταστήσει την εμβιομηχανική του ισχίου.

Restoration Modular System

Χαρακτηριστικά και Οφέλη

Χειρουργικές Επιλογές
Δεδομένου ότι κάθε αναθεώρηση ισχίου αποτελεί μία μοναδική επέμβαση, το σύστημα Restoration Modular λαμβάνει μια ιδιαίτερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των επεμβάσεων αναθεώρησης. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την ευελιξία στην αντιμετώπιση μια σειράς από σενάρια, παρέχοντας επιλογές, για να καθοριστεί η καλύτερη προσέγγιση για την συγκεκριμένη περίπτωση, ανάλογα με την προτίμηση του χειρουργού και τις ανάγκες του ασθενούς, για τα παρακάτω:

• Χειρουργική προσπέλαση και τεχνική
• Κεντρική ή περιφερική καθήλωση
• Κεντρικό μέγεθος και περιφερική διάμετρος
• Μήκος
• Offset
• Anteversion
• Κυπέλια κοτύλης
• Σετ εργαλείων

Το σύστημα Restoration Modular είναι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση διαφόρων περιπτώσεων αναθεώρησης και είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την άμεση καθήλωση και την μακροπρόθεσμη σταθερότητα του εμφυτεύματος μέσω της αποκατάστασης της εμβιομηχανικής του ισχίου.

Σταθερότητα
Ζωτικής σημασίας για την επιτυχία κάθε χειρουργικής επέμβασης είναι η σταθερότητα του εμφυτεύματος και των μυών που περιβάλλουν την άρθρωση του ισχίου. Το σύστημα Restoration Modular έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να επιτύχετε την καθήλωση του εμφυτεύματος σε μια σειρά από σενάρια αναθεώρησης και για διάφορους τύπους οστών. Το σύστημα αυτό προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα να αποκαταστήσετε την εμβιομηχανική του ισχίου, διαθέτοντας ευρεία γκάμα εμφυτευμάτων για την αποκατάσταση του μήκους, του offset, του anteversion του σκέλους και του εύρους της κίνησης.

Αποτελεσματικότητα
Το σύστημα Restoration Modular έχει σχεδιαστεί για να βελτιωθεί η διεγχειρητική αποτελεσματικότητα με διάφορους τρόπους. Παρέχει ευελιξία στην αντιμετώπιση των διεγχειρητικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποκλίσεων στο μήκος του σκέλους και την τάση των μαλακών μορίων, ενώ ταυτόχρονα δύναται να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία ανατομιών μηριαίου, ανεξάρτητα από την χειρουργική προσπέλαση επιλογής. Ο σχεδιασμός των εργαλείων είναι βασισμένος σε γνωστές και δοκιμασμένες τεχνικές βοηθώντας έτσι στην εκμάθηση της χειρουργικής τεχνικής. Τα εργαλεία είναι επίσης σχεδιασμένα για να σας επιτρέψουν να εμφυτεύσετε αποτελεσματικά το στέλεχος για την βέλτιστη αποκατάσταση της εμβιομηχανικής του ισχίου.

Χαρακτηριστικά και Οφέλη Κεντρικού Στελέχους
• Ο κωνικός σχεδιασμός του κεντρικού στελέχους συμβάλλει στη διατήρηση της αξονικής και στροφικής σταθερότητας
• Η επιλογή από μία ευρεία γκάμα κεντρικών στελεχών προσφέρει τη δυνατότητα αποκατάστασης του μήκους και του offset του σκέλους ανεξάρτητα του ενός από το άλλο
• Επιλογή του anteversion ανεξάρτητα από το περιφερικό στέλεχος
• Επικάλυψη με υδροξυαπατίτη – PureFix HA

Χαρακτηριστικά και Οφέλη Περιφερικού Στελέχους
• Σχεδιασμένο για να προσφέρει άμεση καθήλωση στη διάφυση και στροφική σταθερότητα
• Επιλογή μεγέθους περιφερικού στελέχους ανεξάρτητα από το μέγεθος του κεντρικού στελέχους
• Διαθέσιμο σε ευθύ ή κυρτό σχεδιασμό

Restoration Modular System