Ο τομέας της ανθρώπινης υγείας και συγκεκριμένα ο κλάδος των γενόσημων φαρμάκων, είναι ένας τομέας με αξιόλογες προοπτικές. Η Rontis στρατηγικά αποφάσισε  να εισέλθει στον φαρμακευτικό κλάδο επενδύοντας 25 εκ. € στην κατασκευή ενός νέου φαρμακευτικού εργοστασίου στην Ελλάδα.

Το φαρμακευτικό εργοστάσιο της Rontis βρίσκεται σε μια έκταση 9.200 τ.μ. στη Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας, και άρχισε να λειτουργεί στα μέσα του 2012, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για την εταιρεία. Αυτή η νέα εξελιγμένη μονάδα παραγωγής κατασκευάστηκε με βάση την πιο προηγμένη τεχνογνωσία, είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας βέλτιστες συνθήκες παραγωγής για τους πελάτες μας. Η μονάδα είναι ιδιαίτερα ειδικευμένη στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων φαρμακευτικών σκευασμάτων στερεάς μορφής, έχει ήδη εγκριθεί με EU-GMP από τις τοπικές υπηρεσίες Υγείας και έχει ελεγχθεί από Ευρωπαίους πελάτες.

Η πλατφόρμα λειτουργίας μας είναι προσανατολισμένη στους πελάτες μας και στόχος μας είναι να παρέχουμε το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών και των δυνατοτήτων παραγωγής του εργοστασίου μας προς αυτούς, με στόχο να γίνουμε ο συνεργάτης της επιλογής. Η Rontis φέρει τις αποδείξεις του οράματος και των φιλοδοξιών μας να γίνει κορυφαία παραγωγός γενόσημων φαρμάκων.

πληροφορίες