Η Rontis διαθέτει δύο εργοστάσια τελευταίας τεχνολογίας σε έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή και συσκευασία προϊόντων επεμβατικής καρδιολογίας και ακτινολογίας, αναλώσιμων προϊόντων Νεφρολογίας, Ουρολογίας, Αναισθησιολογίας καθώς και συσκευών έγχυσης υγρών.

Περισσότερα