Από τα μέσα του 2012 η Rontis κατέχει ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων, πιστοποιημένο σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ορθής παρασκευής (EU-GMP), με ειδίκευση στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων στερεάς μορφής.

Περισσότερα