Πληροφορίες Αιματολογικής Μονάδας

Με την εφαρμογή νέων μεθόδων στην συλλογή και τον διαχωρισμό των κυττάρων αίματος καθώς και στον αυτόματο διαχωρισμό και την αδρανοποίηση παραγώγων αίματος, ο κλάδος της Αιματολογίας έχει οδηγηθεί σε νέες θεραπείες με αξιόλογα αποτελέσματα. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια εξέλιξης αυτού του τομέα με ασυναγώνιστη τεχνική υποστήριξη στις αιμοδοσίες και…

COBE Spectra LRS Turbo

Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – κυτταροαφαίρεσης Πρόκειται για μια αυτόματη σύγχρονη και ασφαλή συσκευή πλασμαφαίρεσης – κυτταροαφαίρεσης ,συνεχούς ροής, παγκοσμίας αναγνώρισης Λειτουργεί με την αρχή της φυγοκέντρησης και χρησιμοποιεί σετ κλειστού κυκλώματος. Είναι κατασκευασμένη με αυστηρότατα κριτήρια ασφαλείας για τον ασθενή ή δότη. Έχει σχεδιασθεί ειδικά για την πλασμαφαίρεση και κυτταροαφαίρεση με κριτήριο αυτά που θα ήθελε…

Trima Accel

Μηχάνημα αυτόματης συλλογής παραγώγων αίματος Μηχάνημα για την αυτόματη συλλογή παραγώγων αίματος όπως αιμοπετάλια, πλάσμα και συμπυκνωμένα ερυθρά από αιμοδότες. Το μηχάνημα TRIMA ACCEL είναι υπεραυτόματο, σύγχρονο μηχάνημα διαχωρισμού ολικού αίματος και συλλογής παραγώγων έτοιμων προς μετάγγιση ή αποθήκευση. Ο Οίκος TerumoBCT Aμερικής το 1997 κατασκεύασε το πρώτο μηχάνημα Αυτόματης Συλλογής Παραγώγων Αίματος το ΤRIMA,…

Spectra Optia

Μηχάνημα συλλογής-αφαίρεσης κυττάρων και θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης Η συσκευή Spectra Optia είναι μία σύγχρονη υπεραυτόματη / αυτόνομη συσκευή διαχωρισμού και συλλογής των στοιχείων του αίματος, λειτούργει βάσει των τελευταίων τεχνοθεραπευτικών και τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της ψηφιακής μικροηλεκτρονικής. Όλα τα προγράμματα και οι συνεδρίες ελέγχονται διαμέσου της έγχρωμης οθόνης αφής, υψηλής ευκρίνειας 10.5 ιντσών, η οποία…